Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro objednávky uskutečněné prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu www.bytovyshop.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.


2.Pravidla obchodu a uzavření kupní smlouvy.


1.Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních ůdajů.

2.Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných ůdajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.

3. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

4. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.


3. Objednavky,dodaci lhůty

Zboží, které je skladem, zasíláme do 5 pracovních dní po připsané platbě na účet, nebo na dobírku. Zboží, které není skladem, dodáváme v rozmezí 7-15pracovních dní podle skladových dispozic výhradních dovozců nebo výrobců. V případě prodloužení termínu dodání zboží, kontaktujeme zákazníka a domluvíme se na dalším postupu. Místem dodání zboží je adresa uvedená zákazníkem v registračním formuláři. Pokud se doba dodání prodlouží vždy vás o této situaci informujeme emailem či telefonicky a snažíme se najít řešení vedoucí ke vzájemné spokojenosti.

Pokud požadujete zboží dodat k určitému datu - narozeniny, svátky, výplaty atd. prosím informujte nás o této situaci v poznámce, která se vám zobrazí před dokončením (odesláním) objednávky.Děkujeme

4.Dodání nekompletní zásilky

V případě, že objednávku nejsme schopní v daném termínu kompletně vyřídit zasíláme vám zboží, které je již pro vás připraveno.

5.Dodání a druh platby.

   zboží je zasíláno prostřednictvím společností PPL nebo Českou poštou

  (oba tito přepravci Vám doručí Váše objednané zboží do 24h od vyskladnění).

PLATBU MŮŽETE ZVOLIT NÁSLEDUJÍCÍ:

1.PLATBA PŘEDEM NA ÚČET (FIO banka 2600357248 / 2010)

-při platbě na účet nezapomeňte uvést var.symbol - tj. číslo objednávky, zboží odesíláme až po přijetí platby na náš účet, pokud není domluveno jinak. Na platbu čekáme 7 dní od objednávky, po tuto dobu vám zboží rezervujeme. Pokud ve stanovené lhůtě platba neproběhne vyhrazujeme si právo na storno objednávky.

- platební podklady Vám přijdou v potvrzovacím emailu , který chodí ihned po odeslání objednávky

2.PLATBA NA DOBÍRKU

- cena zboží + poštovné + dobírečné , k této platbě dochází při převzetí zboží poštovnímu doručovateli

- platební podklady Vám přijdou v potvrzovacím emailu , který chodí ihned po odeslání objednávky- Neplatite to!!! .Email se vygeneruje avtomaticky a je pro to aby jste věděl častku co budete poštovnemu doručovateli platit.


Vyhrazujeme si právo změny dobírky na platbu předem na účet v případěže máte objednané metrážové zboží.


3.OSOBNÍ ODBĚR ZBOŽÍ PO TEL.DOMLUVĚ /+420 774 625 896/ 

Adresa:
Libušská 319/126
Praha 4

4. Pokud objednate ubrusy nebo sympatex poštovné  bude stát 250kč  - nezaleží na tom že častka přesahla 1599kč. Je to kvuli atypickemu rozměru zboží.


6.Záruční doba
 

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad. Danový doklad slouží zákazníkovi jako záruční list. Záruka se vztahuje pouze na výrobní a materiálové vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a nesprávným skladováním. Zboží při převzetí zasilokove služby vždy pečlivě zkontrolujte, poškozené či jinak znehodnocené balíky reklamujte přímo u dopravce. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.


 7.Ochrana osobních údajů kupujicího

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.


8.Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení od smlouvy: Stornování objednávky nebo odstranění některého kusu z objednávky je možné pouze do 24 hodin od zadání objednávky. Při stornovaní je nutné uvést číslo objednávky. Právo dodavatele na odstoupení: Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.


9.Vrácení zboží

Zákazník má právo zboží vrátit do 14dnů od převzetí zásilky bez udání důvodu. Tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu.Zboží musí být v původním obalu, neporušené, neprané a včetně originálních visaček. Ke zboží přikládejte vždy číslo objednávky a kopii dokladu o koupi. Finanční částka za zboží Vám bude vrácena na Váš účet nejpozději do 7 dnů od převzetí zásilky. Poštovné v tomto případě hradí zákazník.Učtujeme manipulační poplatek 20,-Kč

Pozor. Metražové, nastřihané zboží nejde vrátit, pro to prosíme zvařit před objednávkou chceté záclonku nebo ještě nejste si jistí.

REKLAMACE

Případné reklamace vyřizujeme dle reklamačního řádu, v souladu s Občanským zákoníkem a se Zákonem o ochraně spotřebitele. Při zaslání reklamace, nezapomeňte přiložit kopii prodejního dokladu.

"V souladu s ust. § 599 je zákazník povinen uplatnit vady zaslaného zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí (týká se zjevných vad, které zboží vykazovalo v okamžiku převzetí). Za účelem zachování práv z odpovědnosti je zákazník povinen pečlivě prohlédnout zboží ihned po jeho přijetí. Za zjevné vady jsou považovány ty vady, které jsou pouhým okem zjistitelné ještě před prvním použitím zboží i bez nutnosti zvláštních odborných znalostí. Za uplatnění vad „bez zbytečného odkladu“ je považovo jejich uplatnění nejpozději do 14dní od převzetí zboží. Nárokům z vad, neuplatněných zákazníkem bez zbytečného odkladu po převzetí zboží a před jeho prvním použitím, nemůže být vyhověno.

Na vady, které zboží neneslo při převzetí a které se vyskytnou v průběhu jeho používání, poskytujeme záruku v délce dvou let. Tato záruka se nevztahuje na ty vady zboží, které byly způsobeny jeho běžným opotřebením, nebo v důsledku jeho nesprávného používání či ošetřování."

Při uznání reklamace má zákazník  právo na výměnu vadného zboží, opravu závady nebo vrácení částky za zboží včetně poštovného (vynaloženého na zaslání zboží k reklamaci prodejci) dle řešení reklamace dle platných zákonů.

Nákupem zboží zákaznik potvrzuje souhlas s tímto reklamačním řádem a zavazuje se jím řídit.Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

Reklamované zboží nezasílejte na dobírku!!!


Vrácení zboží a reklamace zasílejte na adresu:

Outlet Bytový textil - Karlovarská 101, 273 02 Tuchlovice

tel.774416787


EMAIL:bytovyshop@centrum.cz


10.Porušení kupní smlouvy, nepřevzetí zásilky

Pokud objednávka nebude uhrazena dle podkladů k platbě zaslaných zákazníkovi e-mailem, nebo objednávka zaslaná na dobírku nebude vyzvednuta (uhrazena), bude po zákazníkovi požadováno uhrazení vzniklých nákladů.

V případě nevyzvednuté zásilky si vyhrazujeme právo POŽADOVAT PLNOU ÚHRADU NÁKLADŮ VYNALOŽENÝCH NA ZASLÁNÍ ZBOŽÍ tj. výšši poštovného + 100 kč manipulační poplatek (balné,náklady na zaslání)


11.Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na stránkách www.bytovyshop.cz Znění těchto obchodních podmínek může být průběžně upravováno, přičemž platí, že odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží.